Kadra

Dyrektorem Biblioteki jest Pani mgr Bogumiła Boguszewska.

Ponadto w placówce pracują:

Katarzyna Ulejczyk – główna księgowa

Agnieszka Sitek – pracownik wypożyczalni dla dzieci

Monika Buraczyńska – pracownik wypożyczalni dla dorosłych

Agata Szymańska – młodszy dokumentalista zbiorów bibliotecznych