Kadra

Dyrektorem Biblioteki jest Pani mgr Bogumiła Boguszewska.

Ponadto w placówce pracują:

Agnieszka Sitek – pracownik wypożyczalni

Agata Szymańska – młodszy dokumentalista zbiorów bibliotecznych